piątek, 2 maja 2014

Zmiana lokalizacji folderu "Program Files" / Change the default "Program Files" path

Domyślną ścieżką instalowania aplikacji w systemach Windows są foldery:
  • C:\Program Files
  • C:\Program Files (x86)
Gdy posiadamy dysk SSD z zainstalowanym Windowsem i drugi jako magazyn danych, warto za wczasu zmienić powyższe lokalizacje, w przeciwnym razie w niedługim czasie zabraknie nam miejsca na dysku systemowym. 

Można to uczynić poprzez edytor rejestru (klawisze Win + R i wpisujemy regedit, a w 64 bitowych Windowsach należy uruchomić jeszcze wersję regedit znajdującą się w "%systemroot%\syswow64\regedit"). Odszukujemy tam ścieżkę:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

i zmieniamy wartości ścieżek w kluczach odnoszących się do "Program Files" (Uwaga! - ta operacja może mieć negatywny wpływ na zainstalowane już programy)


The default path for applications in Windows are folders:
  • C:\Program Files
  • C:\Program Files (x86)
When we have SSD disk for system, and HDD as a storage, is worth to think about change the default "Program Files" path from c: to other disk.
This can be done by change values in regedit (keys Win + R and next write regedit. In x64 Windows should be also run regedit placed in "%systemroot%\syswow64\regedit"). We must find the key (Warning - this operation may cause negative effect to installed programs.):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

and change paths in all keys referring to "Program Files".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.