poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Jak zaktualizować iDrac przez ssh / How to upgrade iDrac through ssh

Nie mogłem zalogować się do iDrac przez przeglądarkę internetową, więc musiałem dokonać aktualizacji firmware'u przez ssh. W tym celu należy.
  • Posiadać dostęp do serwera tftp.
  • Plik z aktualizacją "firmimg.d7" wgrać do głównego katalogu serwera tftp.
  • Zalogować się do iDrac przez ssh (domyślny login i hasło to: root / calvin).
  • Wykonać polecenie: racadm fwupdate -g -u -a adres_ip_serwera_tftp
W tym momencie powinieneś uzyskać informację jak poniżej:

Firmware update completed successfully. The RAC is in theprocess of resetting. Your connection will be lost. Please wait for a few minutes before starting a new session.Wait for pending config changes ... Done

Jeżeli wszystko przebiegło ok, to powinno być tyle, ale jeśli masz błąd -

ERROR: Remote host is not reachable or connection is interrupted

to prawdopodobnie masz błędną konfigurację serwera tftp. Spójrz na nią i spróbuj ponownie.


I could not log into iDrac through web browser to make upgrade, so I had to upgrade firmware through ssh. 
Below is what you should do.
  • First, you should have access to tftp server. 
  • Put the firmware file "firmimg.d7" into main tftp server directory.
  • Log in to iDrac through ssh (default login and password: root / calvin).
  • execute command: racadm fwupdate -g -u -a tftp_server_ip
You should get message like this:

Firmware update completed successfully. The RAC is in theprocess of resetting. Your connection will be lost. Please wait for a few minutes before starting a new session.Wait for pending config changes ... Done

If everything is ok, that should be all, but if you have error -

ERROR: Remote host is not reachable or connection is interrupted

this probably means that you have wrongly configured tftp server. Look at it and try again.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.