piątek, 18 kwietnia 2014

Co to są znaki niedrukowalne

Aby opanować tekst pisany w dowolnym edytorze tekstu (np. Word lub OpenOffice) należy umieć korzystać ze znaków niedrukowalnych. Są to znaki pokazujące nam jakich klawiszy użyliśmy do wykonania operacji innych niż wstawianie liter i cyfr, czyli np. kiedy użyliśmy klawisza spacji, kiedy tabulatora, a kiedy np. entera. Czasami opcja ta włączy się "sama" powodując u użytkowników nie lada panikę ;)


Włączenie i wyłączenie znaków niedrukowalnych w Wordzie odbywa się poprzez skrót klawiaturowy Ctrl + Shift + 8 lub naciśnięcie przycisku "¶" na wstążce "narzędzia główne".

Znaki niedrukowalne w Wordzie
1. Przycisk włączający znaki niedrukowalne w Wordzie 2010
Na zdjęciu nr 2 jest tekst z uwidocznionymi znakami niedrukowalnymi.
Tekst z włączonymi znakami niedrukowalnymi
2. Test z włączonymi znakami niedrukowalnymi

  1. Znak strzałki skierowanej w prawo (→) oznacza, że w jej miejscu naciśnięty został klawisz tabulator,
  2. Znak  ¶  oznacza użycie klawisza enter,
  3. Znak kropki  ∙  oznacza użycie klawisza spacja.
Znając już podstawowe symbole klawiszy możemy przyglądnąć się tekstowi ze zdjęcia nr 2. Widać na nim, że w celu przesunięcia daty do prawej strony kilkanaście razy użyto klawisza tabulator. Następnie, aby przejść linię niżej naciśnięty został klawisz enter, zaś pozycję adresata wyrównano do środka używając wielokrotnie klawisza spacja. Na końcu każdej linii tekstu widać, że użyty został klawisz enter.

W ten sposób możemy analizować dokumenty pod kątem poprawności ich tworzenia.

Mam zamiar przygotować kilkanaście postów dotyczących obsługi Worda, więc czytając je będzie można się nauczyć, jak fachowo tworzyć pisma, a nawet całe prace licencjackie i magisterskie.

Zapraszam do komentowania i wpisywania swoich sugestii.

2 komentarze:

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.