Reklama dynamiczna

czwartek, 28 kwietnia 2022

PowerShell: Generator adresów IP

Poniższa komenda pozwala na wygenerowanie listy pseudoadresów IP.
for ($i=1; $i -le 10; $i++){(Get-Random -Minimum 1 -Maximum 254).ToString() + '.' + (Get-Random -Minimum 1 -Maximum 254).ToString() + '.' + (Get-Random -Minimum 1 -Maximum 254).ToString() + '.' + (Get-Random -Minimum 1 -Maximum 254).ToString()}
W miejsce zaznaczonej na czerwono cyfry 10 wystarczy podać swoją wartość i powyższy jednolinijkowiec wygeneruje taką właśnie liczbę adresów IP. 

IP list generator
Wynik działania komendy generującej adresy IP

Proste, ale może komuś się przyda. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.