czwartek, 19 sierpnia 2021

Włączenie na maszynie zdalnej Pulpitu Zdalnego za pomocą PowerShella

Jak włączyć Pulpit Zdalny na maszynie do której nie macie fizycznego dostępu, a jedynie poprzez PowerShella? 

Otóż w sposób jak poniżej (działa na Windows 10).

  • Nawiązanie zdalnego połączenia do komputera, na którym ma zostać uruchomiona opcja dostępu przez Pulpit Zdalny
    Enter-PSSession -ComputerName "nazwa_komputera" -Credential (Get-Credential)
  • Dodanie wpisu w rejestrze zezwalającego na dostęp za pośrednictwem Pulpitu Zdalnego
    Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -value 0
  • Opcjonalnie. Jeżeli dostęp przez Pulpit Zdalny nie działa to prawdopodobnie należy puścić ruch przez firewalla:
    Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "*Pulpit zdalny*"
No i to w zasadzie tyle. Raptem trzy kroki, a ile radości :D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.