środa, 23 lipca 2014

The route addition failed: The parameter is incorrect.

Próbując dodać trasę statyczną do systemu, możesz otrzymać błąd:

The route addition failed: The parameter is incorrect.

Czasami bierze się on stąd, że próbujesz wykonać komendę podobną do poniższej:

route ADD 192.24.196.18 MASK 255.255.255.0 10.10.10.10

Powyższa komenda jest zła, ponieważ podany jest konkretny adres IP 192.24.196.18 z maską 255.255.255.0. Maska 255.255.255.0 (24 bitowa) jest dla całej podsieci, która może liczyć nawet 254 hostów, a nie tylko dla jednego, podanego hosta.
Aby więc komenda była poprawna, należy użyć maski 255.255.255.255 (która oznacza jednego hosta), lub po prostu nie wprowadzać żadnej maski, jak poniżej:

route ADD 192.24.196.18 10.10.10.10

English:
If you want to add static route to your system, you can have error:

The route addition failed: The parameter is incorrect.

In most cases it is because you want to add route with command similar to below:

route ADD 192.24.196.18 MASK 255.255.255.0 10.10.10.10

This is wrong command, because you enter one IP address 192.24.196.18 and mask for that address like 255.255.255.0. Mask 255.255.255.0 (24 bits) is for whole subnet, which could have 254 hosts. Not only one host, that you enter.
So, to do this command correctly you shoud enter mask 255.255.255.255 (which is mask for only one host), or just not enter mask in your command, like below:

route ADD 192.24.196.18 10.10.10.10

Sorry for poor english ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bardzo proszę o zachowanie netykiety.